Een roep om behoud van mannelijkheid in een veranderende wereld

Het Regime is geen protest, geen rebellie, maar eerder een roep om behoud van mannelijkheid in een samenleving die lijkt te veranderen zonder rekening te houden met de essentie van wat het betekent om een man te zijn.

In een wereld die voortdurend evolueert, zie ik een kentering, een verschuiving die mij niet onberoerd laat. Als man, als individu, voel ik de noodzaak om mijn stem te laten horen, om te praten over de veranderingen die ik zie en de bezorgdheid die ik voel. Het Regime is geen protest, geen rebellie, maar eerder een roep om behoud van mannelijkheid in een samenleving die lijkt te veranderen zonder rekening te houden met de essentie van wat het betekent om een man te zijn.

De oorsprong van Het Regime

Het Regime is niet zomaar een gemeenschap; het is een reactie op een wereld waarin mannen letterlijk en figuurlijk worden gecastreerd! We leven in een tijd waarin de traditionele rol van mannen wordt uitgedaagd, niet alleen sociaal, maar ook in de media en de maatschappij als geheel. De bedoeling van Het Regime is niet om een strijd aan te gaan met het moderne denken, maar eerder om mannen te behoeden voor de verloren essentie van hun masculiniteit.

Masculiniteit in de hedendaagse maatschappij

In onze moderne wereld lijkt het concept van masculiniteit te vervagen. We worden geconfronteerd met een overweldigende invloed van feminisme, wat op zichzelf een cruciale beweging is voor de emancipatie van vrouwen. Maar in deze voortstuwing van vrouwelijke kracht lijkt de mannelijke identiteit te lijden. Het zelfmoordcijfer onder mannen is alarmerend hoog, en de wortels van dit probleem liggen dieper dan we ons vaak realiseren.

In het boek “The Boy Crisis” worden pijnlijk nauwkeurige voorbeelden geschetst van hoe mannen worden ontnomen van hun rol als vaders. Scheidingen kunnen mannen niet alleen beroven van hun kinderen, maar ook van hun welzijn, hun zelfvertrouwen en hun gevoel van doel in het leven. Deze ontneming van vaderschap heeft verstrekkende gevolgen voor zowel de mannen zelf als de generaties die volgen. Mannen verliezen daadwerkelijk de grip en de controle van het geen waar zij daadwerkelijk voor bestemd zijn.

Hollywood en hun onzin

Als we teruggaan naar de gouden dagen van Hollywood, herinneren we ons epische westerns waarin mannen hun pure vorm van masculiniteit toonden. De ruige cowboy die stond voor vrijheid, eer en rechtvaardigheid. Maar waar zijn die mannen gebleven? Moderne Hollywood-films schilderen een ander beeld. Vrouwelijke helden zijn prominenter dan ooit, terwijl mannelijke personages vaak worden afgeschilderd als dom, onzeker of zelfs schaamtevol.

Een mooi voorbeeld is van een film die ik recent heb gezien. De film heet ”A Man Called Otto”. Een verdrietige film over een man, die na het overlijden van zijn vrouw, gekozen heeft om een eenzaam en verbitterd leven te leiden. Otto besluit op een gegeven moment ook om zelfmoord te plegen, omdat hij verenigd wilt worden met zijn vrouw. Een verdrietig besluit, maar romantisch van aard. Een man moet altijd romantisch zijn, tenminste volgens Hollywood. Zou er ook een film zijn waarin een vrouw hetzelfde zou doen?
Op een gegeven moment ziet Otto dat er nieuwe mensen bij hem in de straat komen wonen. Een man, een vrouw en hun kinderen. Dit worden zijn nieuwe buren. De man speelt echter geen belangrijke rol, zijn echtgenote wel. De buren irriteren Otto, maar op een gegeven moment wordt de buurvrouw zijn beste vriendin. De man hangt er alleen maar bij als een onnozel figuur. Zijn vrouw regelt en organiseert alles, terwijl hij erachteraan huppelt als een puppy. Er is ook nog personage van een transgender persoon die de rol heeft van de krantenjongen. Otto z’n vrouw was een lerares toen zijn nog leefde en deze jongen was toevallig haar leerling. ”een respectvolle vrouw, die mijn waardeerde en accepteerde zoals ik ben”, zegt de oud-leerling. Otto z’n vrouw was een heldin in zijn ogen. Echter, de vader van de jongen niet. In het verhaal is de jongen uit huis gezet en mag later in de film bij Otto inwonen.
In mijn optiek een teleurstellende film!

Deze omgekeerde wereld, waarin mannelijkheid wordt gedegradeerd en vrouwelijkheid wordt verheven, is een zorgwekkende trend. Het is niet de bedoeling om de ene kracht tegen de andere uit te spelen, maar eerder om te pleiten voor een evenwicht, voor erkenning van de waarde die beide geslachten brengen.

De invloed van voeding op mannelijkheid

Een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien, is de invloed van voeding op de mannelijke hormoonbalans. De meeste voeding in de supermarkt is behandeld met chemicaliën die het gehalte aan oestrogeen verhogen, het vrouwelijke hormoon. Dit heeft niet alleen invloed op de fysieke gezondheid, maar ook op de psychologische en emotionele stabiliteit van mannen.

Deze zorgwekkende ontwikkeling verdient aandacht, niet om te wijzen met beschuldigende vingers, maar om bewustzijn te creëren. Bewustzijn over wat we eten en hoe het onze gezondheid beïnvloedt, en bewustzijn over de noodzaak om de balans te behouden in onze hormoonspiegels.

Een pleidooi voor behoud van mannelijkheid

Deze blog is geen aanklacht, geen strijdkreet, maar eerder een pleidooi voor het behoud van masculiniteit in een wereld die lijkt te veranderen zonder rekening te houden met de mannelijke identiteit. Het is een oproep aan mannen om niet in stilte te lijden, maar om hun stem te laten horen en samen te komen in Het Regime.

Het doel van Het Regime is niet om terug te gaan naar het verleden, maar eerder om de essentie van mannelijkheid te behouden in de huidige maatschappij. Om mannen bewust te maken van hun waarde, van hun kracht, en om een omgeving te creëren waarin ze kunnen gedijen, niet als een bedreiging voor anderen, maar als waardevolle bijdragers aan de wereld om hen heen.

In deze beweging is er geen ruimte voor haat, geen ruimte voor verdeeldheid. Het is een roep om begrip, voor erkenning van de unieke bijdragen die mannen leveren aan onze samenleving. Laat Het Regime een plek zijn waar mannen samenkomen, niet in weerstand, maar in eenheid. Een eenheid die de kracht van masculiniteit waardeert en koestert, in een wereld die continu verandert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *